Αναζήτηση Τιμών

Αναζήτηση

+357 25 257090


sales@imperioproperties.com

201 Arch. Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cyprus

Βιωσιμότητα

Με Σεβασμό Προς το Περιβάλλον

Το Sunset Gardens διατηρεί μια βιώσιμη σχέση με το τοπικό οικοσύστημα, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης λυμάτων και ανακύκλωσης.

ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ηλεκτρική Ενέργεια

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες συμβάλλει στη συνολική αειφόρο ανάπτυξη. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων του Sunset Gardens.

Επεξεργασία Λυμάτων

Η διαχείριση των λυμάτων στο Sunset Gardens επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποχέτευσης. Το ανακυκλωμένο νερό από το σύστημα αποχέτευσης θα χρησιμοποιείται για άρδευση, συμβάλλοντας θετικά προς το περιβάλλον.

Ανακύκλωση

Οι κάτοικοι στο Sunset Gardens μπορούν να αισθάνονται καλά για τη συμβολή τους στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος μέσω του συστήματος ανακύκλωσης που έχει εγκατασταθεί στα διαμερίσματα.