Αναζήτηση Τιμών

Αναζήτηση

Construction Progress

+357 25 257090


sales@imperioproperties.com

201 Arch. Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cyprus

Βιωσιμότητα

Με Σεβασμό Προς το Περιβάλλον

Sunset Gardens maintains a sustainable relationship with the local ecosystem, utilising renewable energy sources and efficient wastewater management and recycling systems.

ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ηλεκτρική Ενέργεια

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες συμβάλλει στη συνολική αειφόρο ανάπτυξη. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων του Sunset Gardens.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης: Κατηγορία A

Επεξεργασία Λυμάτων

Wastewater is efficiently managed with the use of an integrated sewer treatment plant (STP). The water generated by the STP is used for landscape irrigation, forming an environmentally-friendly water cycle.

Ανακύκλωση

Residents can feel good about contributing to the betterment of the natural environment through the personal recycling management system incorporated into the Sunset Gardens apartments.