Αναζήτηση Τιμών

Αναζήτηση

Construction Progress

+357 25 257090


sales@imperioproperties.com

201 Arch. Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cyprus

N
1 Υπνοδωμάτιο: 0 Διαθέσιμα 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ A 1 Υπνοδωμάτιο: 0 Διαθέσιμα 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ B 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα 3 Υπνοδωμάτια: 1 Διαθέσιμο ΚΤΗΡΙΟ D 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα 3 Υπνοδωμάτια: 1 Διαθέσιμο ΚΤΗΡΙΟ E 1 Υπνοδωμάτιο: 1 Διαθέσιμο 2 Υπνοδωμάτια: 3 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ F 1 Υπνοδωμάτιο: 0 Διαθέσιμα 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ G 1 Υπνοδωμάτιο: 0 Διαθέσιμα 2 Υπνοδωμάτια: 1 Διαθέσιμο ΚΤΗΡΙΟ I 1 Υπνοδωμάτιο: 0 Διαθέσιμα 2 Υπνοδωμάτια: 4 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ H 1 Υπνοδωμάτιο: 0 Διαθέσιμα 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ J 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα 3 Υπνοδωμάτια: 1 Διαθέσιμο ΚΤΗΡΙΟ K 1 Υπνοδωμάτιο: 0 Διαθέσιμα 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ L 2 Υπνοδωμάτια: 0 Διαθέσιμα 3 Υπνοδωμάτια: 3 Διαθέσιμα ΚΤΗΡΙΟ M LEISURE POOL PLAYGROUND CHESS AREA CLUB HOUSE TENNIS COURT BASKETBALL COURT BARBECUE FITNESS POOL YOGA LAWN FITNESS CLUB

Κτήρια

ΚΤΗΡΙΟ A

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ B

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ D

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

3 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ E

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

3 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ F

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ G

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ H

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ I

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ J

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ K

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

3 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ L

1 Υπνοδωμάτιο : Διαθ.

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

ΚΤΗΡΙΟ M

2 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

3 Υπνοδωμάτια : Διαθ.

Λεπτομέρειες

Εγκαταστάσεις

Basketball Court

Fitness Pool

Chess Area

Yoga Lawns

Playground

Tennis Court

Barbecue