בדיקת מחירים

חיפוש

Construction Progress

+357 25 257090


sales@imperioproperties.com

201 Arch. Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cyprus

קיימות

מכבדים את הסביבה

שכונת Sunset Gardens מקיימת יחסי קיימות עם המערכת האקולוגית המקומית, תוך שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים ומערכות יעילות של ניהול שפכים ומחזור.

צפייה בדירות

חשמל

הפקת חשמל מפאנלים סולאריים תורמת לפיתוח הקיימות הכללית. חשמל המיוצר על ידי לוחות PV מתוכנן לכסות את מרבית צריכת החשמל הנדרשת באזורים המשותפים של Sunset Gardens.

דירוג אנרגטי - A

טיפול במים

מי שפכים מנוהלים ביעילות באמצעות מתקן טיהור ביוב משולב (STP). המים המיוצרים על ידי ה-STP משמשים להשקיית הגנים ויוצרים מחזור מים ידידותי לסביבה.

מיחזור

התושבים יכולים לחוש סיפוק על תרומתם לשיפור הסביבה הטבעית באמצעות מערכת ניהול מיחזור אישית המשולבת בדירות Sunset Gardens.