בדיקת מחירים

חיפוש

Construction Progress

+357 25 257090


sales@imperioproperties.com

201 Arch. Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cyprus

N
1 חדר שינה: 0 זמינות 2 חדרי שינה: 0 זמינות מבנה A 1 חדר שינה: 0 זמינות 2 חדרי שינה: 0 זמינות מבנה B 2 חדרי שינה: 0 זמינות 3 חדרי שינה: 1 זמינות מבנה D 2 חדרי שינה: 0 זמינות 3 חדרי שינה: 1 זמינות מבנה E 1 חדר שינה: 1 זמינות 2 חדרי שינה: 3 זמינות מבנה F 1 חדר שינה: 0 זמינות 2 חדרי שינה: 0 זמינות מבנה G 1 חדר שינה: 0 זמינות 2 חדרי שינה: 1 זמינות מבנה I 1 חדר שינה: 0 זמינות 2 חדרי שינה: 4 זמינות מבנה H 1 חדר שינה: 0 זמינות 2 חדרי שינה: 0 זמינות מבנה J 2 חדרי שינה: 0 זמינות 3 חדרי שינה: 1 זמינות מבנה K 1 חדר שינה: 0 זמינות 2 חדרי שינה: 0 זמינות מבנה L 2 חדרי שינה: 0 זמינות 3 חדרי שינה: 3 זמינות מבנה M LEISURE POOL PLAYGROUND CHESS AREA CLUB HOUSE TENNIS COURT BASKETBALL COURT BARBECUE FITNESS POOL YOGA LAWN FITNESS CLUB

מבנים

מבנה A

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה B

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה D

2 חדרי שינה : זמינות

3 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה E

2 חדרי שינה : זמינות

3 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה F

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה G

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה H

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה I

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה J

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה K

2 חדרי שינה : זמינות

3 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה L

1 חדר שינה : זמינות

2 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מבנה M

2 חדרי שינה : זמינות

3 חדרי שינה : זמינות

צפייה בפרטים

מתקנים

Basketball Court

Fitness Pool

Chess Area

Yoga Lawns

Playground

Tennis Court

Barbecue